Articole despre 'Sfinţirea bisericii'

Mare sărbătoare în Borloveni

Subiecte:

De curând în Borloveni a fost o mare sărbătoare. După 53 de ani a avut loc o vizită chiriarhală cu prilejul slujbei de resfinţire a bisericii şi de înnoire a sfintei mese.

Slujba de resfinţire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor din Borloveni şi a numeroşilor invitaţi.

Ultima slujire arhierească în parohia Borlovenii Vechi a avut loc la data de 6 octombrie 1957 şi a fost oficiată de mitropolitul Vasile Lăzărescu.

Actualul edificiu bisericesc din Borlovenii Vechi s-a zidit între anii 1800-1824, în timpul păstoririi preoţilor Ilie Miulescu (1789-1821) şi Iancu Pistrilă (1821-1878), de către „maormaistor” Lorentz Seevald din Orşova. Cel care a încuviinţat şi a binecuvântat zidirea bisericii a fost episcopul Iosif Ioanovici Şacabent.

Biserica are o formă dreptunghiulară, fiind construită în stil baroc-vienez, din piatră de carieră (granit) şi cărămidă arsă. Catapeteasma este din cărămidă.

Clopotele bisericii au fost donate de către colonelul Romulus Boldea, originar din Borlovenii Vechi. Biserica a fost pictată în anul 1847 de către Dimitrie Turcu. În anul 1870 pictura a fost renovată de Nicolae Haşca.

Începând cu anul 2000, biserica a intrat într-un amplu proces de renovare atât în interior cât şi în exterior. Noua pictura a fost realizată în tehnica ulei de către pictorul Valeriu Dragomir din Lăpușnicul Mare, în stil neobizantin, între anii 2003-2007. Continuare…