Articole despre 'Autorizaţii'

Procedura înregistrării fermelor de melci la DSVSA

Subiecte:

Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate creşterea melcilor pot înregistra ferma de melci, mijlocul de transport melci si activitatea de vânzare cu amănuntul a melcilor la DSVSA a judeţului în a cărui rază teritorială se află ferma.

Inspectorul zonal – medic veterinar – de la oficiul teritorial din zona de competenţă va întocmi documentatia necesară pentru eliberarea documentelor de înregistrare pentru:

1. INREGISTRAREA SANITAR VETERINARA A FERMEI
2. CERTIFICATUL DE INREGISTRARE PENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT ANIMALE VII,
3. DOCUMENTUL DE INREGISTRARE SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PENTRU ACTIVITATILE DIN UNITATILE DE VANZARE CU AMANUNTUL

Fermierul interesat va prezenta inspectorului zonal – medicul veterinar – următoarele documente:

1 Pentru înregistrarea fermei:
– certificatul de înregistrare al firmei ( SRL, PFA etc.) în copie xerox,
– certificatul constatator al firmei ( SRL, PFA etc) în copie xerox, din care sa rezulte activitatea înregistrata la codul CAEN 0149 ( creşterea altor animale )
– copia xerox a actului de identitate,
– un dosar plic,
– ştamplia ( SRL, PFA etc )

Se va plăti suma de 10 ( zece ) lei medicului veterinar cu ocazia întocmirii documentelor.

2. Pentru înregistrarea autovehicului de transport melci:
– copia xerox a certificatlui de înmatriculare a autovehicului care urmează să fie înregistrat. Atenţie! : autovehiculul care nu este înmatriculat pe firmă poate fi înregistrat în baza unui contract de comodat înregistrat la organele fiscale.
– toate documentele enumerate la pct.1
Nu se percepe nicio taxă.

3. Pentru activităţi de vânzare cu amănuntul:
– toate documentele enumerate la pct.1
Nu se percepe nicio taxă.

Inspectorul zonal – medicul veterinar- în baza documentelor prezentate de fermier întocmeşte notele de constatare şi procesele verbale necesare înregistrărilor sus amintite. Puteti opta doar pentru eliberarea actului de înregistrare de care aveţi nevoie.

Cu acest articol am dorit să vin in ajutorul celor care sunt în situaţia de a-şi pune în legalitate fermele de melci. Eu sunt deja posesorul acestor documente de înregistrare.

Post scris de Birven


Preparativele pentru înfiinţarea unei ferme de melci

Subiecte: , , , , , ,

Majoritatea potenţialilor fermieri mă întreabă: care sunt paşii premergători pentru înfiinţarea unei ferme de melci.

Ceea ce pot să vă spun este că înainte de a vă avânta în această aventură a creşterii melcilor trebuie să ştiţi că o fermă de melci nu diferă cu nimic de oricare altă fermă zootehnică: cere timp, dăruire, cunoaşterea foarte bine a tehnologiei de creştere, muncă multă şi bineînţeles răbdare. Continuare…