Articole despre 'Aspersa Maxima'

Bugetul previzionat al unei ferme de melci

Subiecte: , , , ,

Obiective

a) vânzare de melci vii
b) vânzare carne melc semi-preparată
c) vânzare de melci preparaţi.

Elemente de bază

Fermă de melci Aspersa Maxima, fără reproducere, în suprafaţă de 800 mp
Producţia anuală: 2500 kg melci vii sau 2500 kg x 62 melci/kg = 155.000 melci
Densitatea puietului lansat în primăvară în ţarcuri: 300 melcişori/mp

I.Cheltuieli de investiţie

-structura fermei: 3,9 Euro/mp x 800 mp……………………………………… 3120 Euro
-camera de frig: 20-25 mc pentru 800 mp fermă……………………………… 2000 Euro
-lădiţe de depozitare melci: 500 buc…………………………………………… 1750 Euro
-diverse utilaje……………………………………………………………………. 1500 Euro
-sistemul de udare:

  -pompă………………………………………………………………………… 800 Euro
  -programator pompă…………………………………………………………. 150 Euro
  -reţea de distribuţie apă……………………………………………………… 250 Euro

  Total fără TVA………………………………………………………………. 9570 Euro

  Durata de amortizare: 7 ani
  Amortizarea anuală: 9570: 7 ani = 1370 Euro/an

II.Costuri de producţie

-puiet:un necesar de 250000 melcişori cu un preţ de 6,5 Euro/1000 buc…… 1625 Euro
-furaj…….indicele de consum IC este de 1,5 kg aliment pe sezon pentru
producerea unui kg de melci vandabili

  Cantitatea de furaj pe sezon va fi deci de 2500 x 1,5=3750 kg
  Costul furajului……………….3750 kg x 0,37 Euro/kg……………………..1390 Euro

-seminţe………………………………………….2,5 kg x 50 Euro/kg…………….125 Euro
-curent electric. ………………………………….20 Euro/lună x 6 luni…………..120 Euro
-apă:….. consum 0,33 mc pe mp de suprafaţă de fermă pe sezon
………………………………………………….0,33 x 800 mp x 0,46 Euro/mc….120 Euro
-manoperă: 80 ore x 20 Euro/oră………………………………………………….1600 Euro
-costuri administrative……………………………………………………………….550 Euro
-amortizarea investiţiei……………………………………………………………..1370 Euro

  Total fără TVA………………………………………………………………….6900 Euro

  Costurile care revin pe kg de melci:

  6900 Euro : 2500 kg = 2,76 Euro/kg

III.Vânzarea pe piaţă

a) Vânzare în viu: 4 la 4,25 Euro/kg
……………………………………………………………2500 kg x 4,25 Euro = 10625 Euro
b) Semipreparat: 1/3 din greutate
………………………………………………….0,33 x 2500 kg x 17 Euro/kg = 14025 Euro
………………………………Cochilii 70% x 155000 buc x 10 Euro/1000 buc= 1085 Euro
c) Melci preparaţi
……………………………………………………….155000 x 0,17 Euro/buc = 26350 Euro

Acesta este doar un exemplu de calcul sumar pentru un buget previzionat al unei ferme de melci Aspersa Maxima din Franţa, care poate fi un punct de pornire pentru a ne construi propriul buget în cadrul planului de afaceri, în funcţie de obiectivele pe care ni le propunem şi condiţiile concrete ale viitoarei nostre ferme.


Alegerea melcilor reproducători Aspersa pentru reproducerea în spaţii închise

Subiecte: , , , , ,

Când intenţionăm să facem o fermă de creştere a melcilor trebuie să avem în vedere absolut toate aspectele. De când am început să scriu pe blogul melcilor am abordat atât aspectele negative ale acestei afaceri cu melci şi în acelaşi timp am încercat să transmit potenţialilor crescători de melci din informaţiile pozitive pe care le deţin. Mă încăpăţânez, la fel ca şi mulţi alţii, să cred că această activitate poate să fie rentabilă şi în România, aşa cum este în alte ţări, deşi cei care au eşuat mă contrazic.

Astăzi vreau să abordez problema materialului genetic, care după cum ştim este esenţială în reuşita activităţii zootehnice.

Portretul tipic de melci reproducători

Potenţialii reproducători sunt melci adulţi, adică cei borduraţi, sau cum spun unii „bordaţi” (cuvânt inexistent în vocabularul limbii române, preluat în mod eronat ca ortografie din italiană şi franceză), selecţionaţi, a căror cochilie nu prezintă niciun defect.

Aceşti melci se vor pune la hibernare pentru o perioadă de timp între 21 şi 24 săptămâni, fără să li se administreze apă sau hrană. Prima etapă a hibernării melcilor constă în purgarea şi uscarea lor timp de o săptămână, adică un post negru, pentru eliminarea integrală a conţinutului intestinului şi evacuarea la maximum a apei din corp, un instinct de altfel natural al melcilor pentru a se proteja de frigul din timpul iernii.

Atenţie, unii melci pot avea o cochilie foarte frumoasă, dar pot să fie slăbiţi din cauza unor paraziţi sau larve. Desigur hibernarea şi climatul rece din camera de frig omoară larvele, dar melcii atacaţi trebuie să-şi refacă forţele pentru a avea puterea de a se acupla (împerechea) şi de aceea este bine să nu-i selecţionăm ca reproducători.

Nu se vor alege nici melcii de talie mică, chiar dacă sunt borduraţi pentru că aceştia în general sunt sterili. Deci, în concluzie, vom alege ca reproducători melci de mărime mare, viguroşi, cu cochilii fără defecte şi spărturi.

Perioada de recoltare a reproducătorilor

Recoltarea melcilor reproducători depinde de 2 factori:

 • vârsta melcilor
 • data trezirii din hibernare în funcţie de clima zonei unde va fi ferma de melci.

Continuare…


Alegerea speciei de melci pentru creştere în fermă

Subiecte: , , , , , , ,

Un cercetător francez a făcut cu ani în urmă câteva studii privind creşterea melcilor în propria sa fermă de melci. A ales două specii: Helix Pomatia şi Helix Aspersa Maxima.

Helix Pomatia

A luat melci din specia Helix Pomatia şi i-a pus la hibernare în pământ cu gura cochiliei în sus, cum se întâmplă în natură, dar într-o cameră cu frig. Primăvara melcii s-au trezit fără probleme. Apoi a luat o parte din ei şi i-a introdus într-o izotermă pentru a se reproduce. Rezultatul a fost un fiasco: toţi melcii au murit. Continuare…


Metode franceze de creştere a melcilor

Subiecte: , , , , , ,

Francezii fiind cei mai mari consumatori de melci din lume este firesc ca în Franţa tehnologia de creştere a melcilor să fie foarte bine pusă la punct.
În Franţa s-au adoptat mai multe metode de creştere a melcilor, dintre care amintesc:

 • în spaţii închise climatizate tip seră sau solar;
 • în parcuri (ţarcuri) în aer liber.

Francezii sunt axaţi mai mult pe creşterea melcului Aspersa Maxima, pe locul doi fiind melcul Aspersa Minima. Crescătoriile de melci din Franţa sunt în general specializate pe activităţi şi pe specii de melci. Astfel sunt:

 • ferme care cumpără puiet cu vârsta de o zi şi îl cresc până la maturitate, care durează 4-5 luni, când melcii se valorifică fie pe piaţă, fie se prelucreză în laboratoarele proprii;
 • ferme pentru producerea puietului, care în general se realizează în spaţii închise.

Amenajarea unei ferme de creştere a melcilor în aer liber sau parc (ţarc) de creştere a melcilor, cum îl numesc francezii, este mai simplă decât în cazul tehnologiei italiene, dar mai costisitoare. Să vedem în ce constă această amenajare prin comparaţie cu tehnologia italiană: Continuare…


Răspuns pentru Charlie

Subiecte: , , , , ,

După părerea mea, dacă nu ştii prea multe despre creşterea melcilor nu ţi-aş recomanda să începi pe o suprafaţă atât de mare. Sunt încă multe necunoscute în acest domeniu. Sfatul meu este Continuare…