Articole despre 'Ameliorarea solului'

Preparativele pentru înfiinţarea unei ferme de melci

Subiecte: , , , , , ,

Majoritatea potenţialilor fermieri mă întreabă: care sunt paşii premergători pentru înfiinţarea unei ferme de melci.

Ceea ce pot să vă spun este că înainte de a vă avânta în această aventură a creşterii melcilor trebuie să ştiţi că o fermă de melci nu diferă cu nimic de oricare altă fermă zootehnică: cere timp, dăruire, cunoaşterea foarte bine a tehnologiei de creştere, muncă multă şi bineînţeles răbdare. Continuare…


Ameliorarea solurilor fermelor de melci II

Subiecte:

Din articolul Alegerea terenului unei ferme de melci am văzut că nici solurile argiloase nu sunt potrivite pentru înfiinţarea unei ferme de melci pentru că sunt soluri compacte în care melcii nu pot să sape pentru a-şi depune ouăle şi pentru a se îngropa în timpul hibernării. Aceste soluri se vor ameliora prin îmbogăţirea cu nisip, care se va încorpora în solul argilos prin discuire.

Solurile acide se întâlnesc în România în toate zonele ţării. Solurile acide au un pH între 5,5 – 5,8. Cu cât pH este mai mic cu atât aciditatea solului este mai mare. Terenurile acide, la fel ca cele nisipoase şi cele prea argiloase sunt inadecvate fermelor de creştere a melcilor.

Una din metodele de ameliorare a solurilor acide este amendarea calcică. Amendarea calcică se poate face cu piatră de var (CaCO3), cu var ars (CaO), cu var stins [Ca(OH2)], cu tuf calcaros, cu marnă, cu dolomit sau praf de marmură, şi cu zgură de furnal. Viteza cea mai mare de acţiune asupra solului acid o au varul ars, varul stins şi zgura de furnal. Continuare…


Ameliorarea solurilor fermelor de melci I

Subiecte:

Din articolul despre alegerea terenului fermei de melci am văzut că unele terenuri sunt improprii înfiinţării unei ferme de creştere a melcilor şi de aceea sunt necesare măsuri de ameliorare a lor.

Dintr-un alt articolul, cel despre analiza agrochimică a solului, am văzut că solurile nisipoase sunt soluri aride, neproductive şi care nu reţin apa.

Aceste soluri sunt nepotrivite atât pentru cultura plantelor din familia Cruciferelor sau Brassicaceelor (varză, rapiţă), plante de bază în alimentaţia melcilor, plante cu mare preferinţă pentru apă mai ales în perioada de însămânţare şi de formare a rozetei de frunze, cât şi pentru melci pentru că terenurile nisipoase nereţinând apa, pe timp de secetă ouăle de melci nu se pot matura şi incuba şi în consecinţă nu vom putea spori numărul de melci în fermă. Continuare…